Педагогічний досвід

Петренко Елеонора Анатоліївна
Посада: Вчитель художньої культури
ЗНЗ: Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Домашня адреса: Запорізька обл., Бердянський р-н., с. Долинське, вул. Леніна, буд. 30
Службова адреса: с. Долинське, вул.. Леніна, 69
Телефон: 0663127726
E-mail: eleonorapetrenko@rambler.ru
Кваліфікаційна категорія, нагороди: вчитель І категорії; 
Стаж роботи: 2 роки
ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 Розвиток  творчих здібностей учнів шляхом впровадження інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання на уроках художньо - естетичного циклу
Система освіти в сучасних умовах є основним механізмом успадкування культурного надбання новими поколіннями. У зв’язку з цим особливо важливого значення набувають питання культурного розвитку та естетичного виховання школярів. Але формування естетичної культури неможливе без якісних змін у свідомості людини, відношенні її до мистецтва. Завдання набагато складніше - необхідно сформувати в них уміння творити прекрасне в повсякденній праці, в міжлюдських стосунках (В.О. Сухомлинський, М.Г. Стельмахович).
Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування творчої, мислячої особистості.  В наш час все більше уваги приділяється питанням творчого розвитку дітей, де головним завданням виступає розвиток їх творчих здібностей засобами мистецтва.
Тому своїм проблемним питанням я обрала “Розвиток  творчих здібностей учнів шляхом впровадження інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання на уроках художньо - естетичного циклу”.
  У своїй роботі впроваджую передовий педагогічний досвід багатьох вчителів:  Л.М. Масол, О.В.Гайдамака, Л.С.Аристова, Ж.С.Марчук.
 Головним завданням вчителя я вважаю  пробудити чи розвинути в дитині творчість, допомогти учневі знайти себе в житті,  за  словами Ф.М.Достоєвського: «відкрити в собі людину».  
 Тому своїм педагогічним кредо я обрала: “Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй  змогу пробудитися і розквітнути!”
         Розвивати творчість – означає виховувати у дітей інтерес до знань, виявляти їх нахили, самостійність у навчанні.
 Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів, на  уроках художньої культури я використовую різноманітні творчі завдання, казкові сюжети, музично-дидактичні ігри, театралізовані ігри.
  З усієї різноманітності ігор на уроках  доцільними є ігри музично-дидактичні, сюжетно-рольові та проблемно-моделюючі.
Я використовую ігри-загадки, ігри-змагання, які  сприяють засвоєнню, закріпленню знань.
         Для закріплення мистецьких понять та термінів наприкінці вивчення теми проводимо ігри: «Кращі знавці мистецтв», «Поле чудес». Така ігрова форма проведення підсумкового оцінювання в 9 класі з теми «Візуальне мистецтво. Жанрова палітра мистецтва» включить  перевірку не лише спеціальних вузько предметних, й загально-художніх компетентностей для з’ясування рівнів художнього мислення учнів.
«Духовне життя дитини - писав В.Сухомлинський, - повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона - засушена квітка».
На уроках   художньої культури  застосовую театральні інсенізації.  
Так під час вивчення теми  “ Театр як синтез мистецтв. Види театру”   учениці 9  классу виготували  ляльок та провели інсценізацію казки “Вовк і семеро козенят
           У своїй педагогічній діяльності застоовую активні форми навчання, які реалізовую шляхом:  
1. проведення нестандартних уроків
2. вирішення проблемних ситуацій
3. міжпредметні зв’язки на уроках
4. предметні тижні
5. метод проектів.
Щоб розвивати творчі здібності учнів, поступово та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність та  забезпечити співпрацю між учнями і вчителем я використовую у своїй практиці нестандартні уроки.
  У розв’язані задач творчого розвитку учнів  велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедіа.  Впровадження технічних  засобів в освітню сферу стало особливо актуальною у наші  дні.
  Вважаю  використання ІКТ у сучасній освіті як один із необхідних засобів професійної діяльності вчителя.  
       Застосування ІКТ  на уроках   художньої культури сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її творчих здібностей та дозволяє :
·    підвищувати продуктивність уроку;
·    підвищувати якість рівня використання наочності на уроці;
·     об’єктивно та своєчасно проводити контроль та підведення підсумків ;
·     дозволяє залучити учнів до створення творчих робіт ;
·      підвищувати  пошук інформації з найрізноманітніших джерел;
·      розвивати самостійне мислення.
 Інтегруючи уроки художньої культури з комп’ютерними технологіями  дозволило мені зробити уроки більш цікавими, якісними, яскравими, візуальними, творчими. Вивчаючи в 9 класі тему «Мистецтво в просторі культури» діти виготовляють шоу-презентації, здійснюють віртуальні компьютерні подорожі, створюють відео кліпи.
Комп’ютер перестає бути джерелом інформації, а стає організатором навчально - пізнавальної діяльності школярів.
Також використання комп'ютерних технологій допомагають мені збагатити навчальний кабінет  художньої культури  змістовними матеріалами на електронних носіях, систематизувати методичний та дидактичний фонд кабінету.
Працюючи за інноваційними технологіями особливу увагу я намагаюсь приділяти інтерактивному навчанню. Використовую  інтерактивні методи  навчання: «Мікрофон», «Ланцюжок», «Коло», «Аукціон», «Мозковий штурм», «Гронування», «Чистий аркуш», «Дерево знань», «Асоціативний кущ», «Гронування», «Навчаючи – вчуся».
 Для розвитку навичок пильно споглядати картини, вміння занурюватися у музичний твір і уявляти художній образ твору, відчувати епоху, в якій написаний твір, на уроках  художньої культури 10-го класу  використовую фасилітовану дискусію.
Важливою ознакою даної технології є відсутність додаткової інформації про авторів творів, час їх створення та художні засоби. За допомогою фасилітованої дискусії учні точніше відчувають настрій, вчаться самостійно інтерпретувати мистецькі твори, удосконалюють і збагачують словниковий запас. Отже, вчитель має можливість формувати в школярів поліхудожній образ світу.
У ході інтерактивного навчання  учні вчаться робити вибір, шукати і аналізувати інформацію, захищати свою точку зору, добирати найбільш переконливі аргументи.  При цьому навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, вони  обмінюються думками, ідеями, пропозиціями.
Інтерактивні методи навчання сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці  та більш високому рівню засвоєння матеріалу учнями.
На уроках  завжди прагну установити  міжпредметні  та міжмистецькі зв’язки, що допомагають сформувати в учнів цілісну систему знань про мистецтво:
1.   літературні твори (прислів’я, приказки, заклички, вірші, загадки, сюжети літературних творів, біографічні відомості з життя композиторів, музикантів, художників, скульпторів, архітекторів);
2.  твори образотворчого мистецтва (ілюстрації живопису, архітектури, скульптури, графіки, дизайну, фотографії);
3.  твори народного декоративно – ужиткового мистецтва;
4.   матеріали про побут і звичаї народу;
5.   географічні  відомості про фольклорні регіони України, країни світу;
6.   історичні факти, відображені у музиці та інших видах мистецтва, історію створення творів мистецтва, історію виникнення мистецьких епох.
Як  результат моєї роботи, учні отримують такі результати :
9 клас
10 клас
11 клас
        Щоб виховати творчу особистість, самому вчителю треба бути творчою людиною, професіоналом у своїй справі. Творчо викладати – означає постійно шукати нові шляхи активізації діяльності учнів на всіх етапах навчальної роботи, шукати нові, оригінальні форми пояснення матеріалу, вдосконалюватися самому, переймати досвід кращих вчителів. Учитель повинен вчитися протягом всього життя, прагнучи досягти вершини своєї педагогічної майстерності.
        Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя і учня. У Святому письмі сказано:«Блаженна людина, що насичується від плодів своєї праці і шукає в ній утіху». Це є істина.


Немає коментарів:

Дописати коментар